Д.І. БАГАЛІЙ ІСТОРІЯ СЛОБІДСЬКОЇ УКРАЇНИ

ЗМІСТ

Передмова Д. І. Багалія

Розділ 1. Географічний нарис Слободської України і початок її заселення
Дике поле — Слободська Україна, її поверх і взгір'я . Річки і їх вплив на заселення . Степ і ліс — їх вплив на заселення . Природні багацтва Слободської України . Татарські броди та перелази . Шляхи. . Новоросійський степ . Московське заселення України . Українські переселенці з Польщі в XVI і першій половині XVII ст. .

Розділ 2. Заселення Слободської України з другої половини XVII до кінця XVIII століття Переселення народу в Слободську Україну з Задніпрянщини і його причини . Заснування й заселення міст і слобід — Острогозька, Сум, Харкова, Охтирки, Ізюма і округи їх полків . Внутрішнє розселення слобожан . Участь монастирів в заселенні країни . Чужоземні переселенці . Вплив заселення на устрій Слободської України . Жалованні грамоти Слободським полкам . Участь Московської держави в українському заселенні . Поширення території Слобожанщини .

Розділ 3. Боротьба з татарами
Оборона проти татар . Татарські напади 1680 і 1691 рр.. Інші татарські напади . Українці у неволі, Кріпості у великих городах, містечках та селах . Лінії кріпостей .

Розділ 4. Автономія
Склад Слобідських полків і їх перші полковники . Склад козацької автономії . Полковники Слободських полків . Діяльність полковників і їх вибори . Московські воєводи на Слобожанщині . Залежність Слобідської України від бєлгородських воєвод. Розрядного і Посольського приказів . Скасування автономії при царицях Анні та Катерині II .

Розділ 5. Соціальний устрій і суспільні стани
Подібність і ріжниця у суспільних станах Гетьманщини і Слобожанщини . Тодішні стани — міщане, козаки - компанейці і підпомошники, державські піддані. Одбутки підданих . Соціальні реформи центрального уряду за часи цариці Анни . Соціальна реформа цариці Катерини II .

Розділ 6. Вибори до екатерининської Комісії для укладання нового «Уложенія» і накази слобожанських представників
Вибори до Комісії ї Накази дворянських представників. Накази городянськнх представників . Накази військових обивателів . Бажання усіх станів взагалі.

Розділ 7. Промисли, ремесла та торгівля
Економічний побут переселенців . Землеробство . Садівництво . Скотарство . Бджільництво . Викурювання горілки . Млинарство . Дегтярство . Здобування селітри . Ремесла . Торгівля . Слободсько-українські ярмарки . Великі ярмарки . Середні ярмарки . Малі ярмарки . Ярмарковий товарообмін .

Розділ 8. Земельна власність
Займанщина земель яко основа земельної власності . Окружні козачі полкові та сотенні землі . Права на дрібну земельну власність козаків-хазяїнів . Розпорядження про старозаїмочні землі російського уряду . Початок панського дворянського землеволодіння . Монастирське землеволодіння .

Розділ 9. Слобожанський побут
Український побут козацької старшини . Обставини життя слободських полков ників. Обставини життя козацтва, селянства та міщанства . Звичаї та риси характеру слобожан .

Розділ 10. Духовенство, церкви та монастирі
Релігійний настрій. Церковна ієрархія. Церковна парахвія. Церковні брацтва. Шпиталі. З життя духовенства.

Розділ 11. Освіта
Любов до освіти у слобожан. Мандровані учителі . Шкільна наука . Число шкіл в Слободській Україні у 1732 р. Харківський колегіум яко центр освіти на Слободській Україні. Пам'ятники словесності .

Розділ 12. Український філософ Григорій Савич Сковорода
Життя Г. С. Сковороди. Філософія Г. С. Сковороди. Значіння Г. С. Сковороди

Розділ 13. Харків яко українське місто
Національний і соціальний склад :харківського населення у XVII — XVIII ст. Українське національне відродження у Харкові у XIX ст.

Коментар (В. В. Кравченко).

 

| На главную страницу | Страницы истории | Гостевая книга |

DaliZovut@yandex.ru

Hosted by uCoz