III.Поділ громадянства.

Протягом часу в Слобожанщині виробилось три верстви громадянства: панство, попівство і селянство. О половині XVII в., коли складалась Слобожанщина, було одно селянство під назвою козацтва, з двома головними тісно злученими обов'язками - військовим і хліборобським. Невеличка старшина та нечисленне духовенство не мали значіння.

В першу чергу в кінці XVII в., а чим далі - тим більш почало множитись і кріпнути панство, з великою допомогою російського уряду. Через сто років в кінці XVIII в. за царювання Катерини II воно стало могутнім. Одночасно зросло велике кріпацтво в усіх напрямах життя. Селяне були закріплені за державою - як «государственные крестьяне» і за землевласниками - як панські люди. Становище останніх стало скрутним. Усякого кріпака можна було продати, купити, обміняти на коня або цуцика, знівечити його майно і життя, відняти жінку або дочку.
Велика сила та влада псують людей. Землевласники незабаром пішли в занепад, спершу моральный, а потім і матеріяльний. Виникло самодурство, вирождення або дегенератство, роспуста, безглузде роскидання свого майна, непомірні борги, нікчемність.
Становище панства з часом мінялось. В останні роки кріпацтва був уже чималий занепад панства, як то доказують численні статті того часу професора Гордієнка і цікава стаття полковника Ширкова, написана в 1852 р., видрукована ж в «Харьков. Губ. Ведом.» в 1860 р., №№ 51-52. Ширков, багатий місцевий землевласник, скаржиться на занепад місцевих панів землевласників з приводу їх відсутности, ледачих управителів, поділу землі поміж синами, браку приватного кредиту, бездоріжжя. Гордієнко додає вказівки на брак доброї науки і инші вади панства.

Що до слобожанського дворянства, то знавець його побуту в 20-30 роках XIX в. Квітка-Основ'яненко дає багато неприємних малюнків з його життя і поводження. Це люди здебільшого недбалі і неосвічені, з великою пихою і малим почуттям правди. Часом зустрічаються в оповіданнях пани і з добрим серцем, але випадково; здебільшого вони пройдисвіти, жорстокі люди, насильники, хабарники, як видно по наданим їм Квіткою прізвищам - Вижималов, Драчугин, Кожедралов, Плутовкин, Жиломотов. В «Преданіях о Гаркуше» виведений панок скупий, жемикрут. В «Похожденіях Столбикова» виведена така ж жорстока і скупа пані. В «Дворянских выборах» ціла низка таких же жорстоких, грубих, п'яних панів, які все б'ють людей або лаються. Жінки їх теж темні, жорстокі, пустенькі, але дуже люблять своїх дітей і добрі хазяйки. Діти ще в сім'ї попсовані поганими впливами кріпацької челяди, їли смачно, мало вчились, напхані дурницями та забобонами, бояться уроків (зглазу), відьом, чортів. В школі учились аби-як читати та писати, і зрану починали знайомитись з горілочкою та дівчатами. Часом, як в просторім оповіданні «Панъ Халявскій» вчитель замісць добра научає лихому - піяцтву та роспусті. За життя Квітки між панами й селянами вже була глибока прірва. В оповіданні «Харьковская Ганнуся» добрий, ввічливий пан хоче в грязну добу підвезти дівчинку на своїй бричці. «Оце ще, - промовила дівчинка, - хіба можна з панами їздити на бричці?» В п'єсі «Щира любов» офіцер хоче одружитись з селянською дівчиною Галочкою, закохавшись в неї. Вона його теж полюбила щиро, але одмовилась піти за нього заміж через те, що вона нерівня. «Не однакові зірочки на небесах, не однакові і дерева по садках, - так вона думала. - Не буде вишенька цвісти яблуновим цвітом; не прийме березонька липового листочку, не позбере соловейко иншої пташечки, як тільки з свого роду. Всьому свій закон, а чоловікові ще найбільш того». Бідна дівчина зовсім збилась на ганебну кастову думку про життя людей.

Людність сучасної Харьківщини що до релігії стоїть в селах майже цілком в межах старого православія; по містах панує взагалі індіферентизм. Сектантів мало. По справозданню єпархіяльного місіонера архимандрита Арсенія, в 1913 р. слободські сенктанти поділялись на раціоналістів і містиків. До перших належать баптисти, штундисти, євангелисти, адвентисти і штундо-толстовці. До других належать хлисти, скопці, ново-ізраїль і іоанити. Окрім того в Охтирщині і Богодуховщині знаходиться не зовсім ясна секта підгорновців, по йменню старця Підгорного, який мав помешкання під Богодуховом і був потім на засланні на півночі в Суздальському манастиреві. По повітах архим. Арсеній налічував такі села - в Охтирщині усього в 3-х селах, в богодухівськім повіті - в 19, в валківськім, здебільшого з баптистів і штундистів - в 20, в вовчанськім налічено 307 чол., в зміївськім - в 6 селах 109 чол., в ізюмськім - в 22 селах 507 сектантів, в куп'янськім - в 12 селах 341 чол., в сумськім - в 10 селах 514 чол., в лебединськім сектантів не було, в старобільськім - в 10 селах 132 чол., в харьківськім - в 16 селах (Мерефа, Липці, Вільшана, Дергачі і др.). Усього архим. Арсеній налічив 5.119 душ обох полів. В дійсности число сектантів більше, бо багато сектантів ховають свою віру.

Релігійне і церковне життя українського народу довго держалось міцно на підвалинах старого морального життя, ствердженого національним спочуттям за часи боротьби з латинами та уніятами. Українці обережно відносились до церкви. З цього боку особливу ціну має відозва про слобожан Харьківського архиєпископа Філарета в «Истор.-статистич. описаніи Харьковской епархіи» 1857 р. Владика Філарет був вельми розумний; як добрий пастирь, він поважав свою паству і підняв великий труд для найкращого урозуміння народу та його культурної старовини; його наукова праця занадто цінне джерело для усіх пізнійших наукових слободських діячів що до місцевої історії й етнографії.

«Отличительною чертою, отрадною и высокою украинскаго малоросса (слобожанина), - каже арх. Філарет, - служитъ то, что онъ не терпитъ раскола. И въ прежнее время не было и ныне нетъ украинца въ числе раскольниковъ... Между русскими простолюдинами всякій, мужчина или женщина, хорошо знаетъ одну или две молитвы; но малороссіяне, и особенно женщины, хорошо знаютъ по десяти и более молитвъ напамять и каждый день читаютъ ихъ утромъ и вечеромъ. Разность другого рода: русскій мужичокъ, хотя не знаетъ молитвъ, благоговейно и усердно творитъ поклоны. Малороссъ молится иначе; онъ не всегда молится передъ образомъ и не полагаетъ многихъ покло-новъ: малороссіянка, перекрестясь передъ образомъ разъ, два, идетъ къ домашнимъ деламъ и, прибирая хату, продолжаетъ читать про себя молитвы».

Цими словами обмежується свідоцтво вченого владики про духовне життя слобожан за старі часи. Із зробленого порівняння ясно видно, що для великоросів більшу вагу має зовнішній бік релігії, а для українця  внутрішнє життя серця, - свідоцтво в устах владики великого значіння. Дуже цікаві инші вказівки його на побут народу, особливо через те, що арх. Філарет і далі держиться все порівнюючого методу.
Слобожанське духовенство од дяків до владик колись стояло в значній мірі близче до народу. Славнозвісний письменник-філософ кінця XVIII в. Сковорода пригадує, що Іоасаф Горленко (у 1756 р.) любив, коли йому архирейські півчі співали «Ой, соловейку, сватку, сватку, чи був ти в садку», добре відому веснянку, яку співають, коли йде гра в мака. Другий відомий слободсько-український письменник Щоголів у віршові «Батюшка» так згадує про свого діда - людину XVIII в.:

Дибає батюшка з церкви й кахика;
Каже він: служба б воно й невелика,
Але ж мороз таки дуже діймає,
Бо по церквах у нас грубок немає.
В городі грубки, та те не про всіх!
Господи! ремства прости мені гріх!
Йшов на село я не гроші зажити,
А щоб і Богові і людям служити;
П'ятий десяток служу, не лінуюсь,
А як погляну кругом, то й дивуюсь:
Праця висока, та хліб наш гіркий!
Боже, прости мені гріх мій тяжкий!
Родиться й гине чимало народу,
Ходиш на треби і в ніч і в негоду.
Добре ж, як шкапу хто пришле доїхать.
А як та пошесть - то ніколи й дихать.
Ох, тая пошесть запекла страшна,
Тільки й на Бога надія - одна!
Бідний добуток від миру, а дерти
Гроші з народу боїшся, як смерти;
Трьошник за сповідь, а в кого родини,
Той притаскає тобі за хрестини
Курку стареньку, з олією книш,
Хочеш - дивися, а хочеш - так їж!
Діти у бурсі. За їх заплатити –
З трьошників треба цілкові зробити.
От і роби їх та й вигадай казку,
Як його шити шовковую ряску!
Наче б то ряски шовкові на всіх?
Господи, ремства прости мені гріх!
Ось доберуся помалу до хати:
Хай лиш стара моя знайде гербати,
Треба й об тому подумать, щоб тіло
Тепле що-небудь хоч зрідка погріло!
Вже ж таки й холод невірний дійма:
Пале та й пале, зіма та й зіма.
Знав я таким мого рідного діда;
Тих батюшок уже швидко і сліда,
Може, не буде; либонь вимирають...
Хай же з святими вони почивають!
То була щирая старовина:
В злиднях багата і в горі ясна.


Цей виразний вірш надрукований був Щогольовим в збірнику його ліричних поезій в 1898 р. «Слобожанщина» по споминах про старовину. Новина, якою Щоголів, очевидно, не був задоволений, пішла в XIX в.
В старі часи на Слобожанщині, як по всій Україні, панував користний для духовенства і селян звичай так званої «презенти», або договору поміж попом і приходом що до платні за треби, ствердженого архиреєм. Умовились і годі; кожний знав, що йому платити, і піп був забезпечений в своїх потребах. О половині XVIII в. презенту відкинули і пішло, хто скільки дасть, місцями прохання та вимагання, образливе для попівства і для селян, пішла ворожнеча, неприязнь, особливо після скасування кріпацтва, коли не стало пана-посередника. В закордонних часописах, а в останні часи і в місцевих було вже багато відомостей про те, які гострі стосунки виникали поміж пастирями й селянами. В 1881 р., напр., в однім селі громада на сході порішила встановити платню за треби: замісць 20 або 30 карб. за вінчання, як почав піп брати, давати 3 карб., за похорон - хто скільки зможе, за хрестини - 10 коп., без курей і могорича, за молитви під час святок по хатах - по змозі, щоб попадя не ільновала по селу (не збірала збіжжя перед святами по дворах), щоб піп не примушував сповідників в піст робити на себе, за молебень з акафистом - 25 коп., а не 60, за панахиду - 15 коп. Цю постанову схід в числі 287 громадян послав на затвердження до благочинного з погрозою, що коли піп не згодиться, то громада зачине церкву. Особливо багато таких гострих суперечек виникло в революційні 1917 та 1918 роки, часто образливих і несправедливих до батюшок, які часом мусіли тікати з села і шукати іншу посаду. Взагалі прірва поміж духовенством і народом все більш зростала; попівство почало все більш налягати на здобутки, бо життя взагалі робилось і для нього більш складним і дорогим; селяне, побувавши в салдатах, на фабриках, заводах, залізницях, все більш одбивались від церкви, або ставились до неї з байдужістю. Суха, схоластична духовна школа співала все на старий лад та для чужих людей. Життя робилось все більш гострим і жорстоким, поки не докотилось до великої розрухи 1917 р. з через край загостреним і жорстоким большевизмом російських матросів, салдатів, злодіїв і грабіжників, що плюндрували церкви і вбивали людей, безоглядно зруйнували навіть святощі старого Київа.

Манастирі на Слобожанщині, як усюди на Україні, позаймали чудові місця на красовитих взгір'ях по-над річками, місця - що й казати - найкращі, але життя їх зовсім не одповідало чудовим краєвидам і не залишило в житті народа нічого гарного, бо під Божою ласкою та соняшним промінням часто-густо крилось занадто багато усякого бруду і темноти, в прямому значінні і в переносному, завжди бракувало просвіти, допомоги людям, як казали колись - «уломностями і хворобою навіжоним», книгозбірень, науки, мистецтва; нічогісінько з цього боку ченці не знали й не робили. В останні роки манастирі стали в літку дачними місцями, з гулянками молоді, на зразок тих, що описана Арцибашевим в романі «Санинъ» по тому, що він бачив в Охтирськім манастирі, з сороміцькими співами парубків і дівчат, з ще більш сороміцькими написами на манастирських мурах, що й зараз легко побачити на мурах Куряжського манастиря. Ті численні копієчки, які на протязі віків йшли в кишені ченців, пішли марно, ні в якій формі не вернувшись до нащадків тих богобоязливих добрих людей, що їх колись давали, і нащадки стали відноситись до манастирів і ченців цілком недбало і з презирством, наносячи в них тільки сміття та роспусту.
Твори Квітки-Основ'яненка дають багато цінного про слободських селян першої половини XIX в. Квітка українські оповідання почав писати, коли йому було вже 54 роки, добре ознайомлений з сучасними йому обставинами життя. Коли відкинути подекуди шкодливу літературну сентиментальну покрасу, то зостануться цінні етнографичні відомости, оброблені в літературну форму оповідання. Перед очима проходять тогочасні чоловіки, жінки, їх сини і дочки, в ріжних становищах і справах, то як працьовиті вдумливі хлібороби, то як крамарі, промисловці, дрібні урядовці, дяки. Ретельно оброблені жіночі постаті, напр., жвава і говірка крамарка Настя в «Пархімовім сніданні»: «А зубата була! Вже не заїдайся з нею ніхто; тільки зачепи її, так разом як залящить, затріщить, загомонить, перекоренить батька й матір і увесь рід, і таких прикладок поприкладає, що і не додумаєшся, відкіля вона усього набрала. І вже її ні за що не переговориш». Очевидно, Настя - прабаба сучасних перекупок.


Більш важать описи життя хазяїнів, поважних старих людей, напр., Тихона Бруса в оповіданні «Добре роби - добре й буде», Наума Дрота в оповіданні «Маруся», Таранця в драмі «Щира любов». Тихон Брус, напр., старий чоловік, розум мав при собі, не дуже з ним вихвачувався, богобоязливий, ласкавий до людей: коли кому припало лихо, він пильнував допомогти.
Старі жінки теж здебільшого спочувають бідним людям і допомогають їм, найбільш в межах людей близьких і рідних, напр., Векла Ведмедиха в повісти «Сердешна Оксана».

Парубок теж у Квітки добра, чула людина, напр., Петро в повісти «Сердешна Оксана», котрий покрив гріх любої дівчини-покритки і одружився з нею, сказавши: «Ну, та дарма! Усе забуваю і ні об чім згадувати не буду, мов дівкою тебе беру».
Вже за часи Квітки, в початку XIX в., помічалось псування українського народу через його перевертнів. Квітка в оповіданні «Ложныя понятія» (по-російському) дав нікчемну постать селянина Пантелеймона Стовбиря, який став пишатись через свою заможність і тягнув в міщане. У нього було на селі гарне подвір'ячко, - дім на дві просторих кімнати, вітряк, пасіка, свій колодязь, садок, і все це добро він продав, перебрався в місто і став крамарем. Замісць свити сірого українського сукна почав носити синій жупан, жінку зодяг в кунтуш, глазетовий очіпок-кораблик, купив дім на 5 кімнат, прикрасив «залку» дзеркалом з двохголовим орлом на поверсі, малюнками, дзигарем з зозулею, і замісць Стовбиря став прозиватись Стовбиревським. Потягло його далі до панів, з якими він незабаром і прогуляв гроші, і переодягся він знов у сіру свитину і вернувся назад на село, де люди йому не дорікали, кажучи, - що ж, мовляв, не пощастило.

Зрада своєму народові - по мові, одежі, світогляду і т. д. - все поширялась; спершу денаціоналізувались великі міста, як Харьків, Катеринослав, потім і малі повітові в значній мірі пішли шляхом псування своєї народности, далі села передмістні, села поблизу заводів і фабрик, села поблизу залізничих станцій. Чужа низча школа калічила мову дітей, а середня й вища вже цілком перероблювали їх в росіян, або так званих малоросів, часом ворожих до мови і звичаїв своїх батьків. В 40-50 роках Шевченко з сумом питав: да чиї ж ви діти? На це питання одна народня пісня сумно одповідала, що гніздо соколів розорено, і діти їх погоріли.
О половині XIX в. щирому українцеві професорові Харьківського університету Метлинському здавалось, буцім

Вже не гремітиме, вже не горітиме, як в хмарі,
Пісня в народі, бо вже наша мова конає...


А років через тридцять-сорок другий професор Харьківського університету, славнозвісний вчений Потебня, теж щирий українець, маючи на увазі український нарід в порівнянні з де-якими иншими, сумно висловився словами народньої пісні:

Найкращому деревоньку вершок усихає,
Найкращому дитятоньку Бог долі не дає...


А все ж таки український нарід при усіх тягарах не перейшов на ліс-сухостій. В широких верствах, в глибині життя він зберіг головний скарб - свою голосну мову і уламки де-яких старих скарбів - в мистецтві, в піснях, в казках, в дріб'язкових рисах свого побуту. Слобожанщина, хоч місцями дуже попсована, теж довго берегла ці скарби і де-що з них заховала досі. Так, Слобожанщина дала багато щирих культурних робітників у всіх галузях життя, як то Каразина, дякуючи котрому виник в Харькові університет, письменників - Артемовського-Гулака, Квітку-Основ'яне-нка, Щогольова, Олександрова, Олеся, Алчевську, громадських діячів -Гордієнка, Погорілка, вчених - Матушинського, Дм. Міллера, художників-майстрів - Васильківського, Репина і др. Далі Слобожанщина зберегла багато таких пісень і казок, які після того, як вони були видані, зробили покрасу народньої словесности.

Так, в 1842 р. Вадим Пассек, що мав бути професором у Харькові, але уряд не дав йому ходу, писав в «Очерках Россіи» (т. V, 176): «Не раз і не два я бачив весну в Сибіру, де вона раптом рветься до життя і з страшенною силою ламле на річках товсту кригу, розливаючи річки на широких просторах; бачив весну в середній Росії, холодну та зрадливу; бачив і на далекім півдні - привабливу й багату, але ніде не бачив такої красуні, як весна українська, з гарними чудовими співами соловейка, з блакитними квіточками, що радісно дивляться з-під сніжку, з бархатовою травицею, з пахощами чебреця, з квіточками в косах веселих дівчат. О, як тоді хочеться жити і весь мир любити!».
Далі Пассек оповідає, як в весенню добу дівчата беруться за руки і йдуть рядочками з села на поле, роблячи ворота з піднятих рук, під котрими по черзі проскакують наперед задні пари, співаючи:

Весна, весна красна,                                Щоб родило зіллячко,
Що ти нам принесла?                               І рута, і червоний мак,
Принесла я вам літочко,                          І м'ята, і зелений барвінок.

За дівчатами простують парубки, а дівчата, вглядівши їх, співають:

Не становся край мене,
Мій кудрявий Іване,
А у мене милий ревнивий,
Не велить мені рядиться
І з паночком водиться.
Прийде неділя, я наряжусь
І на вулицю піду,
Дівкам танок поведу.
А за мною три посла:
Первий посол - нагайка,
Другий посол - шабелька.
Третій посол - милий ревнивий.
Я нагайку ізпалю,
А шабельку ізломлю,
А милого упрошу,
Таки на вулицю піду,
Дівкам танок поведу,
Мій кудрявче, мій кучерявче Іване.

Пассек, надрукувавши в V т. «Очерків Россіи» в 1842 року цю веснянку, додає, що «голосъ этой песни живой, веселый. Это любимая веснянка харьковскихъ девчатъ: особенно ее любятъ петь на Панасовке и Гончаровке».

Ой, як підеш в таночок,
Не становись біля короля,
Король доньку зведе з ума,
На ноженьку наступе,
Сап'ян король помара,
За рученьку здаве,
Золот перстень полама.

Друга весняна гра, яку водили в Харькові, «Король», записана теж в 1842 р. Пассеком; лунала вона ось як:

Тума танок водила,
Виведе та і стане,
По дівочках погляне,
Чи усі дівочки в таночку?
Одної роженьки немає.
Мати роженьку чесала,
А чешучи научала:
Доньку моя, роженьку,

В 1840 р. той же Пассек в «Очерках Россіи» надрукував 12 гарних колядок і щедрівок, які він записав здебільшого в самому Харькові. Ці дорогі твори якось були занедбані і забуті; ніде їх не передруковували і, здається, їми ніхто не користувався. Мимохідь Пассек поясняє, що колядували здебільша дівчата, а мішок для подарунків носив за ними парубок, якого звали міхоношою; щедрували діти, які вітали своїх хрещених батьків з Різдвом і Новим Роком. Найкращими колядками у Пассека з'являються такі:

1.
Ой, красна в лузі калина,
Ой, дай,
Боже, в лузі калина.
Святий вечер.
Ще краснійша у Семена дочка,
Ой, дай,
Боже, у Семена дочка.
Святий вечер.
До церковки йшла, убіралася,
Ой, дай,
Боже, убіралася.
Святий вечер.
Убіралася, наряжалася,
Ой, дай,
Боже, наряжалася.
Святий вечер.
Із церкви йшла, пани стрічали.
Ой, дай,
Боже, пани стрічали.
Святий вечер.
Пани стрічали, шапки здіймали,
Ой, дай,
Боже, шапки здіймали.
Святий вечер.
А що ж то йде за паняночка?
Ой, дай,
Боже, за паняночка.
Святий вечер.
Ой, чи попівна, чи королівна?
Ой, дай,
Боже, чи королівна.
Святий вечер.
Лудани брала, плаття надівала,
Ой, дай,
Боже, плаття надівала.
Святий вечер.
У церкву ввійшла, як зоря зійшла,
Ой, дай,
Боже, як зоря зійшла.
Святий вечер.
Ой, то не попівна, не королівна.
Ой, дай,
Боже, не королівна.
Святий вечер.
Ой, то дівочка,
Семенова дочка.
Ой, дай,
Боже, Семенова дочка.
Святий вечер.

2.
У мосту, мосту військо стояло,
Сокіл, соколе ясний,
Молодець красний,
Василько...
Військо стояло, ладу не знало,
Вивели йому коня у наряд,
Він коника взяв, шапочки не зняв.
У мосту, мосту військо стояло,
Військо стояло, ладу не знало.
Винесли йому блюдо червонців,
Він червонці взяв, шапочки не зняв.
У мосту...
Військо стояло...
Вивели йому дівку в наряді,
Він дівочку взяв, шапочку ізняв,
Шапочку ізняв і подякував.

3.
Ой, заказано і зарадувано,
Святий вечер! (2)
Всім козаченькам в військо йти,
Пану Івану коругву нести.
А його ненька, ще не старенька,
Випровожала і научала:
Ой, сину мій, сину,
Не попережай уперед війська
І не зіставайся позаду війська,
Держися війська все середнього
І козаченька все статечного.
Молодий Іванко не послухав нені,
Уперед війська конем грає,
А назад війська мечем махає.
Як гляне то сам царь в креслі -
Ой, коли б я знав,
Чий то син гуляв,
За нього я б дочку віддав,
Пол царства подарував,
Святий вечер!

4.
Чи дома пан господарь?
Щедрий вечер, добрий вечер
Добрим людям на весь вечер.
Ой, я знаю, що він дома,
Сидить він в кінці стола,
На нім шуба соболіва,
А на шубочці шовковий поясочок,
А на поясочку шовкова калиточка,
А в калиточці сім шелягів,
Тому, сьому по шелягу,
А нам, братця, по пиріжечку.
Щедрий вечер, добрий вечер.

В старі часи на Слобожанщині були власні історичні пісні й думи, в яких ухвалено місцевих політичних діячів, найбільш славного козака з Мерефи Івана Сірка, його жінку і його синів.
Запорожський і слободсько-український діяч половини ХVІІ в. Іван Сірко був найславнійшим чоловіком на Україні, і пам'ять про нього, про його вдову і двох синів була захована в багатьох піснях. На жаль, з протягом часу вони були забуті і зараз ми маємо всього дві пісні про Івана Сірка в збірникові Еварницького, велику і гарно скомпоновану думу про його вдову і старшого сина Петра в збірникові Котляревського та коротенький уривок про меншого сина Романа Сірка в початку пісні про Івана Богуславця.

Вояка великої хоробрости, знавець усіх козацьких звичаїв, Іван Сірко в 60-х і 70-х роках Х?ІІ в. часто з'являвся в Запоріжжі в головних військових урядах - полковником, кошовим, воював з поляками, найбільш з татарами і турками. Часи на Україні були смутні, роздирали її тоді сусіди, були часи руїни, розвалу. Правобережну Україну зо всіх боків плюндрували і руйнували турки, татари, поляки. Там, на правім боці, вовтужився гетьман Дорошенко, тутечки, на лівім боці, метушились Ханенко і Суховій. Запоріжжя держалось окремо, і Сірко з запорожцями допомогав то одному, то другому, не маючи точної і справжньої політичної програми. Особливо вабила Сірка Слободська Україна, де він мав хутори. В Мерефі, в 30 верствах від Харькова, жила його сім'я і там була головна його оселя, хоч він, як завзятий вояка, найбільш пробував в походах та в Січі. Як би там не було, а Харьківщина в особі славного Сірка має свого сина, але і Запоріжжя тягло його до себе, і коли він помер в 1680 р. в Грушівці, на своїй пасіці, то був перепроважений до Січи і там похований в полі за Січчю «з многою арматною і мушкетною стрільбою і з великою всього війська низового жалостію». Так каже Сам. Величко в своєму літописові і далі поясняє, що військо низове справляло Сіркові пишний похорон, «яко по вождю своем справном і щасливом, которий од младости аж до старости своея военними бавячися промислами, не тільки значне Крим воевал і попалил в нем гради, также і в полях диких на разних місцях многіе татарскіе громливал чамбули, і ясир христіанський одгромлювал, але і в Чорное море лодками вплинувши, на разних місцях не малия бусурманам чинил шкоди і разоренія, а по морю Чорному корабли і каторги, з Константинополя в Крим, Азов і инші міста пливучіе, громливал і з великими здобичами щасливе з войском запорожським до коша своего повертался, которого Сірка все войско запорожское зело любило і за отца свого почитало. Погребши его, значную над ним могилу висипало, і крест камяний на ній поставило, з належитим імени і дел его подписом». Цей хрест зберігся й до наших часів, і малюнки його можна бачити в книжках по українській історії д. Еварницького і професора Грушевського.

Найславнійшою подією Івана Сірка була його виправа до Криму степом в 1675 р., щоб помститись ханові за його напад на Січ. Сірко став над Сивашем, маючи під рукою тисяч чотирі козаків, а тисяч до п'ятнадцяти кинув далі в розсип на південь під приводом завзятої та знаючої старшини, наказавши їм вернутися до Сиваша на п'ятий день.

Величко в літописові каже, що «тое войско вітроногими кіньми своїми внутр селеній кримських нечаянно вшедши і, по совіту, на кільки частей розділившися, весь Крим собою наполнили и засеяли, огнем і мечом оний плюндруючи, Козлова, Карачева, Бахчисарая і иних городов коснувшися і превеликія їм разоренія нанесши. Хан тоді з султанами і мурзами чим скорій з Бакчисарая вихопился і угонзнул в гори кримськія». Згодом татари зібрались і напали на козаків, але Сірко їх відбив і повернув до-дому, забіраючи по дорозі величезні отари й табуни, а разом і багато ясиру, християнського і бусурменського. Тих з християн, що забажали вернутися до Криму, Сірко перебив, щоб вони не розмножувались між бусурменами на козацькі голови, других відпустив, а за бусурменський ясир взяв згодом великий викуп грішми і товарами - мосулбесами, камсами, кіндяками, вабами, бавельною, сап'яном, кіньми, а тих, хто не зміг дати за себе викупу, відіслав в Москву в неісходню неволю. Цікаве свідоцтво Величка, що коли полоняники татари почули, що їх відішлють в московську неволю, то «здрогнувши зараз почали торговатися і належитни за себе по своїй возможности окуп поступовати».
Ще в 1882 р. Костомаров висловив гадку, що «более, чемъ вероятнымъ признать можно, что когда-то о самомъ Серке Иване существовали думы, такъ какъ въ самыхъ летописяхъ этотъ богатырь представляется въ поэтическомъ свете. Трудно допустить, чтобы народная поэзія не коснулась его. Участіе къ детямъ Серка до такой степени, чтобъ они могли стать предметомъ особой думы, можно предполагать плодомъ того интереса, какой возбуждали думы или дума о самомъ Серке».
Гадка Костомарова недавно справдилася. Відгуки і досить гарні старих пісень про Івана Сірка вловив д. Еварницький в Катеринославщині на місці Чортомлицької Січи в 1887 р. від дідів Дмитра Сукури та Дивниченка. Надруковані вони в збірникові Еварницького «Малорос. народ. песни» в 1906 р.
Варіянт Сукури починається з того, що Сірко крикнув на своїх козаченьків, щоб вони сідлали коней та збірались до хана в гості. Козаки виступили з Січи наче орли, засяяли в степу як сонце. Кінець такий:

Та ми думали, ой, та ми ж думали,
Що то місяць в степу, ой, зіхожає,
Аж то козак Сірко, та козак же Сірко
На битому шляху та татар оступає.


Історична пісня про сина славного кошового Івана Сірка - Романа загублена. Випадково уривок з неї попав в думу про Івана Богуславця, уривок дуже маленький, і по ньому не можна догадатись про первісний зміст:

Ой, Лимане, Лимане!
Ти, Сірку Романе,
Да гей же ти, Сірку Романе!
Ой, що будем робити,
Нема козакам по чарці горілки де взяти,
Да гей же де взяти...

І тільки. Здається, що в пісні про Романа оповідалось про якусь пригоду козацьку, в якій лучився й Роман Сірко, десь то коло Дніпрового гирла.
До цього уривку можна долучити коротеньку згадку про Романа Сірка в кінці думи про вдову Сірка, котра гірко плаче, відібравши лист від торського отамана Лохвицького про смерть сина її Петра, який лист дійшов до неї саме тоді, коли помірав її син Роман.
Здаючись на пісні про Петра і Романа Сірків, можна думати, що перший був убитий татарами, а другий помер дома ще молодим, і славний лицарь втратив синів своїх, що допомогали йому в його військових справах. Його нещасну родинну пригоду поділяв з ним вдячний йому український нарід, який надовго закріпив пам'ять про Сірків в думах і піснях.

Дума про жінку Івана Сірка і сина її Петра дійшла тільки в однім варіянті, в рукопису Котляревського; таким робом маємо unicum; ця дума досить велика, в 84 вірші, і добре влаштована в чисто думській постати, на взірець старійших просторих дум. Маючи на увазі, що сім'я Сірка пробувала в Мерефі, де у неї була власна маєтність, що в самій думі про Сірчиху згадується Мерефа і один з її мешканців Пилип Мереф'янський, можна гадати, що тутечки була зложена й дума про Сірчиху, яка таким робом з'являється чисто слободсько-українським твором.

Постать Сірчихи дуже нагадує дружину Тараса Бульби в повісти Гоголя. Може Гоголь чув де думу про Сірчиху, а коли й не чув, то, як людина надзвичайної поетичної вдачи, вгадав. У Бульбихи два сини, яких вона дуже любить - Остап і Андрій; Тарас, її чоловік, часто покидав сім'ю задля низового товариства.

Сірчиха жалкує, що чоловіка в вічі не бачила сім років, і всю свою щиру любов вкладає в двох своїх синів, котрі обидва гинуть. Дума починається тим, що:

В городі Мерефі жила вдова,
Старенькая жена,
Сірчиха Іваниха;
Вона сім літ пробувала,
Сірка Івана в очі не видала,
Тільки собі двох синів мала:
Первого сина - Сірченка Петра,
Другого сина - Сірченка Романа.

Петро став питати матір, де його батько. Сірчиха сказала, що він пішов до Тору (сучасний Слав'янськ). Петро взяв в товариші волошина Голуба і мереф'янця Пилипа і поїхав з ними до Тора шукати батька. Торський отаман Яків Лохвицький зустрів і роспитав Петра, після чого Петро поїхав далі в степ. Лігши на спочинок під тернами, він безпечно пустив коні, а турки теє забачили, взяли в полон Голуба і убили Пилипа. Голуб, щоб піддобритись до турків, заманив до них Петра і вбив його. Козаки стародавні, це б то з тих, що в сім місці раніш вже пробували і були старійші і з більшим досвідом, побили турків і чесно поховали Петра Сірченка. Лохвицький надіслав до Сірчихи листа, в якому писав про нещасливу пригоду з її сином. Сірчиха, прочитавши листа,

К сирой землі крижем упадає,
Словами промовляє:
Що вже тепер на моїй голові три печалі пробуває:
Первая печаль, що я сім год пробувала -
Сірка Івана в очі не видала;
Другая печаль, що Сірченка Петра на світі немає;
Третя печаль, що Сірченко Роман помірає.

На Слобожанщині лунали ще пісні про слободську гусарію. Козаки дорожили своєю службою в козацьких полках, по виборному значінню їх, по старому призвичаю, але о половині XVIII в. почали перевертати їх в салдатські полки. Цариця Катерина II почала цю переробку слобожан. Спершу в 1755 р. надіслано указ, в котрім було сказано про «промышленіе о пользе государственной», «благоденствіе подданныхъ», «материнское милосердіе» (саме тоді заводилось кріпацтво), «надлежащій порядокъ», «истинныя отечеству заслуги», а при кінці, що «все тамошніе военные и гражданскіе чины, получа сіи полезнейшія учрежденія (салдатство в гусарах), какъ ощутительный знакъ къ нимъ и ко всему народу тамошнему благоволенія, потщатся соответствовать должною благодарностью»... Але слобожане не дуже дякували і набрані в гусари тікали. Тоді уряд забірав замісць втікачів їх родичів, а коли таких не було, то навіть сусід із «семейныхъ и зажиточныхъ людей». Така справа забрала людей до живих печінок, і в Ізюмськім полку вибухнув бунт, до котрого пристав сам полковник Краснокутський. Полковника заслали в Казань, а инших і того далі. Хоч цариця трохи підласкала козацьку старшину «удовольствіемъ чинами и жалованьемъ», одначе і старшина була стурбована, не хотіла тої гусарії, що відбилось в де-яких невеличких піснях, напр.:

Усіх хлопців в гусари забрали,
Мене молодого охвицером записали,
Та дали ж мені коня вороного,
Та послали мене поперед війська всього,
Та звеліли мені серед полку стати,
Та сказали мені у суремочки грати.
Ой, ви грайте, суремочки, грайте,
Мені молодому жалю не завдавайте...
А не жаль мені а у дому нікого,
Тільки ж жаль мені: матуся старая,
Матуся старая, сестриця малая,
Сестриця малая, а жена молодая.

<<предыдущая||содержание||следующая>>


| На главную страницу | Страницы истории | Гостевая книга |

DaliZovut@yandex.ru

Hosted by uCoz