Національний природний парк «Гомільшанські ліси»


Національний природний парк «Гомільшанські ліси» створений указом Президента України у вересні 2004 року. Парк розташовано у мальовничому куточку лівобережної України, на відстані 45 км від міста Харків. Загальна площа парку становить 14314 га яка розташована єдиним масивом у долині річок Сіверський Донець та Гомольша.
НПП «Гомільшанські ліси» є одним з найбільш живописних районів Лівобережної України. Повноводний Сіверський Донець, річка Гомольша і чисельні озера, прибережні «гірські» кручі і широкі тераси, вікові дуби, гаї і соснові бори, квітучі галявини і луки – все це придає місцевості особливу, неповторну красу.
Парк являє собою унікальне поєднання природних та культурно-історичних пам’яток. Ще за часів Петра І тут був затверджений «Заповідний корабельний гай». В описі Харківської єпархії (перша половина Х1Х с.) її автор Філарет характеризує цю місцевість як одне з «прелестных мест благодатной України». Місцевість біля селища Коропові Хутори давно вже називають «Харківською Швейцарією» за рельєф та мальовничі краєвиди. На картинах С.І. Васильківського, П.О. Левченка та багатьох інших майстрів відображена краса та неповторність території, яка тепер стала парком . Ці місця та люди надихали Остапа Вишню на написання своїх гумористичних оповідань де полювання та природа були благодатним середовищем для натхнення.
Діброви національного парку є одними з найкращих на Лівобережній України . До наших часів збереглося біля 500 га лісу віком 130-150 років, та зустрічаються окремі 200-300 - річні дуби та найстаріший дуб на території України, якому майже 600 років. На старовинному Муравському шляху, який колись проходив біля цієї території, збереглося біля десятка дубів-велетнів, вік яких сягає 350 років. Ці дуби бачили і чули, як гнали татари українців, закутих у кайдани, до невільницьких ринків Стамбулу.
НПП «Гомільшанські ліси» завдяки своєму географічному положенню, має надзвичайно багату та різноманітну біоту, яка на відносно невеликій території утворює дев’ять типів природних комплексів : нагірні діб рови, соснові та дубово-соснові ліси піщаної тераси, заплавні та суходільні луки, із різноманітними озерами-старицями, болота та ділянки степової рослинності та інші.
На території парку є геологічні, геоморфологічні та гідрологічні пам’ятники природи. Геологічні - на кручах правого берега С. Дінця в ярах та балках можна прослідкувати за зміною палеографічних обставин починаючи з еоцену. Тут можна побачити еволюцію ґрунтового покриття, та знайти скам’янілості та відбитки древньої флори. До геоморфологічних пам’яток належить урочище «Провалля» - яке представляє собою багатосходинковий зсув, вкритий степовою та чагарниковою рослинністю та зсув на схилах Монастирської гори, який досягає 60 метрів. Все це об’єкти для вивчення сучасних геоморфологічних процесів, для формування уявлень про рівнинний рельєф та його розвиток.
Гідрологічні пам’ятки - це старичні озера та болота, які дають можливість вивчати стан водоймищ, що зберігають зв’язок з річкою озеро Біле та затока Косач, або в різний період втратили його.
Починаючи з 1914 року вчені Харківського університету на чолі з професором В.М. Арнольді пропонують надати цій території заповідний статус, оскільки вона являє собою цінний резерват рідкісних, реліктових та ендемічних видів рослин та тварин.
Особливий рельєф правого берега Дінця під час льодовикового періоду створив умови для збереження низки рослин – реліктів пліоценової флори.
Перелік рідкісних рослин становить 132 види, з яких 37 видів – це рослини нагірних дібров, 34 види – рослини борової тераси, 31 вид зустрічається на заплавних луках та 30 - степових видів. До Червоної книги України та міжнародних Червоних переліків занесені : хвощ великий, цибуля ведмежа, в’язіль стрункий, що є рослиною дольодовикового періоду, аконіт дібровний (ендем басейну С.Дінця), вороняче око, любка дволиста, костриця висока, костриця шорст колиста та інші.
У лісах зустрічається біля 50 видів деревних та чагарникових порід. Ліси на піщаній терасі С. Дінця відносяться до пристепових борів, де половину площі займають середньовікові насадження, а також є ділянки, де сосна сягає 100-річного віку.
Різноманіття біотопів даного природного комплексу сприяє розвитку різних видів наземних хребетних тварин. Тут зустрічається близько 20 видів земноводних та плазунів, з яких найцікавіші: ніжно-зелена квакша, гостроморда жаба, а лісом мандрує зелена ропуха, далеко від води до наступної весни. На піщаних кучугурах по узліссях бору мешкає рідкісна різнобарвна ящірка – плазун, що зберігся у незмінному вигляді з дольодовикового періоду.
Майже 130 видів птахів мешкає у парку, більша частина з них має статус рідкісних у Європі. Зустрічаються види тропічної родини рибалочка голубий, бджолоїд ка, сиворакша (стала дуже рідкісною), вивільга. Чималі заплавні луки дають притулок деркачу він внесений до Червоної книги Міжнародної спілки охорони природи, до Європейського Червоного списку і є дуже рідкісним у країнах Західної Європи. Гніздяться тут великі хижі птахи, занесені до Міжнародної Червоної книги України - орел-могильник та орлан-білохвіст, скопа, яструб-тювик, змієїд, великий підорлик та орел-карлик. У кронах дерев, дуплах та штучних гніздівлях можна зустріти сіру та вухату сов, хатнього сича, голуба-синяка та інших. У заплаві гніздяться лиски, водяні курочки, чайки, баранчики, шилох віст, та інші. Над плесами ширяють річ кові крячки, мартини, багато ластівок-берегівок, що будують нори у крутих берегах С. Дінця. Часто можна зустріти чапель: сіру, руду та велику чепуру, які живляться на старицях. З журавлеподібних зустрічаються сірий журавель.
Дуже мальовнича затока Косач стала дійсний раєм для водоплавних птахів. У цих місцях звичайно трапляються чирянки великі, крижні, бугайчикі. Саме тут розташована колонія сірої чаплі - у різні роки тут нараховувалося до 100 гнізд цього птаха.
На території масиву мешкає низка рідкісних та зникаючих видів тварин, що занесені до Міжнародного Червоного списку та Червоної книги України. Тут зустрічаються європейська норка та видра, а у лісі мешкає борсук, занесений до Червоної книги України горностай, олень, козуля, кабан, лисиця. Зустрічається 10 видів кажанів, всіх занесено в списки видів що охороняються відповідно до Бернської та Боннської міжнародних конвенцій, вечірниця мала та ставкова нічниця включено до Червоної книги Міжнародної спілки охорони природи, та Червоної книги України.
Гармонійне сполучення природного ландшафту, культурно-історичних пам’яток, лікувально-кліматичні умови, обумовлюють високий рекреаційний потенціал парку й створюють можливості для відпочинку та екотуризму.
На території НПП «Гомільшанські ліси» розміщені десятки археологічних пам’яток (в тому числі дві з яких: Великогомільшанське та Сухогомільшанське городища мають Європейське значення). Відкриті (селища) городища, кургани-могильники та інші пам’ятки культури різних археологічних епох - від неоліту (VI - III тис. до н.е.) до епохи Київської Русі.
Велику історичну цінність має Великогомільшанське городище, обнесене земляним валом з курганним могильником (більш тисячі курганів та інших пам’яток скіфського часу VI - III ст. до н.е.).
Сухогомільшанський археологічний комплекс з середньовічними оборонними стінами, оселями, поховальними спорудами VIII - X ст., залишки яких збереглися до наших часів.
Між селищами Коропове та Гайдари розміщене кам’яне городище «Коропове». З трьох сторін воно обнесено ровами і валами з залишками кам’яних стін. Проведені розкопки показали що воно двошарове, нижній шар відноситься до скіфського періоду, а верхній – до роменської культури VIII - X століть.
До сьогоднішнього дня збереглися також і залишки Свято-Миколаївського монастиря, заснованого у 1648 році запорізькими козаками, який був останнім осередком волелюбного козацтва на Україні.
Гармонійне сполучення природного ландшафту, культурно-історичних пам’яток, лікувально-кліматичних умов обумовлюють високий рекреаційний потенціал парку й створюють можливості для відпочинку та екотуризму.

Національний природний парк «Гомільшанські ліси» запрошує на пішохідні екологічні маршрути:

Екологічна екскурсія «Сіверсько-Донецькі крутосхили»
Екологокраєзнавчаекскурсія «Дубовий Гай»
Екологокраєзнавчаекскурсія «Козача гора»

Довідки:
т. 8-057-714-00-79,
email - iri-voroncova@yandex.ru
Харківська обл. с. Задонецьке., вул.Курортна 154

Зав відділом эколого-просвітницької роботи та рекреації, канд. біологічних наук, ст. науковий співробітник Ірина Воронцова

Сайт НПП "Гомольшанські ліси": http://www.gomilsha.org.ua/| В НАЧАЛО | ИСТОРИЯ | ФАНТАЗИИ | ГОСТЕВАЯ |

DaliZovut@yandex.ru

 

Hosted by uCoz