ХАРКІВ БУДУЄ


Видання Харківської міської Ради 1931
Редакційна колегія
П.П. Xитров(відповід. редактор)
0.М. Гольдштейн
Вол. Ефімов
А.М.Репенко
Надруковано за макетом художника
А. Астрахова
Фото: Бризгалін, Тулес,Скамандра,Зейлінгер
Укрфотооб'єднання

   

Голова Харківської міської ради О. Сидоров

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Жовтнева революція і правильна політика нашої Ленінської комуністичної партії на індустріалізацію країни забез печила за Харковом місце найбільшого індустріального центра не лише України, а й Союзу. Питома вага Харківської промисловости в промисловості України становить 12,9%, а в машинобудівництві понад 30%. Головна номенклатура Хар ківської промисловости — трактори (ХТЗ і ХПЗ), дізелі і паротяги (ХПЗ), електрообладнання (ХЕМЗ), сельгосп. машини («Серп і Молот»), гірнозаводське устаткування (з-д «Світло Шахтаря»), внутрізаводський транспорт (з-д ім. Шевченка), устаткування для будівельної промисловости (з-д «Червоний Жовтень»), устаткування для фабрик-кухонь (з-д "Механо побут" і т. ін. Капіталовкладення в Харківську промисловість лише за 1931 рік складатимуть 130 млн. крб.. в тому числі 85 млн. крб. на нове промислове будівництво. Харківська промисловість 1931 року в порівнянні з 1913 роком зро стає в 14 разів. Харківська промисловість в 1931 р. в основному закінчує п'ятирічний плян. 17 підприємств Харків ської промисловости виконали свої п'ятирічки за 21/2-З роки. З 1-го жовтня 1931 року до складу діючих підприємств вступив новий соціалістичний велетень — ХТЗ ім. тов. Орджонікідзе. 1932 року вступає в експлуатацію найбільший в світі Харківський Турбогенераторний завод. В Харкові зараз будуються інші великі заводи — завод Підвісдор, Варстато будівельний комбінат та ін. Попередні передбачення опреділюють обсяг продукції всієї цензової промисловости Хар кова, що її планує ВРНГ та Наркомпостачання за її вартістю в 1.330 млн. крб., що становитиме зріст випуску продук ції до 1931 року—65%) а зріст до 1913 року в 18,5 разів. Індустріальний зріст Харкова яскраво промовлює зріст робо чої сили (виробничих робітників) —105 тис. чолов. 1931 року, проти 11.000 чол. в 1913 р., що дає збільшення в 9,6 разів. Питома вага робітничого населення міста з 12,5%, в  1913 році наприкінці  1931  року  збільшуються до 52.8%.

ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО

МІСЬКЕ КОМУНІАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ БУДІВНИЦТВО

ОХОРОННА ЗДОРОВ'Я ТРУДЯЩИХ

СОЦІЯЛІСТИЧНА ПЕРЕБУДОВА СЕЛА

ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ ТА ХЛІБОВИПІКАННЯ

< предыдущая страница | содержание | следующая страница >

| В НАЧАЛО | ИСТОРИЯ | ФАНТАЗИИ | ГОСТЕВАЯ |

DaliZovut@yandex.ru